ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Χαρίκλεια Παντούλη, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Τα μέρη προσέρχονται στη διαδικασία εκουσίως συνοδευόμενα από τους δικηγόρους τους και με τη βοήθεια του ανεξάρτητου και αμερόληπτου Διαμεσολαβητή, διαπραγματεύονται και επιδιώκουν την επίλυση της διαφοράς τους με συμφωνία η οποία περιλαμβάνεται στο Πρακτικό της Διαμεσολάβησης και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης εισήχθη στο ελληνικό δικαιικό σύστημα με τον ν. 3898/2010 σε εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας 2008/52/ΕΚ. Το σύνολο των σχετικών Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Νομοθετημάτων περιλαμβάνεται κατωτέρω στην Απάντηση της Ερώτησης 10.

διαμεσολάβηση Κατερίνη Πιερία

O Διαμεσολαβητής ποιος είναι και πως τον ορίζουν;

Ο Διαμεσολαβητής είναι ο ουδέτερος Τρίτος ο οποίος προσπαθεί να φέρει κοντά τα 2 μέρη , να αποφορτήσει την μεταξύ τους ατμόσφαιρα και να κάνει τα πάντα για να έρθουν σε συμφωνία.
Τον διαμεσολαβητή τον επιλέγουν από κοινού τα μέρη και αναλαμβάνει να εκτελέσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με το Νόμο και τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών. Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν Διαμεσολαβητή από τον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr) και περιλαμβάνει όλους τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010.

Πότε μπορεί να γίνει η Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβιση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στάδιο μιας υπόθεσης. Μπορεί να γίνει πριν η μετά την προσφυγή στην δικαιοσύνη,  απλά θα πρέπει να επέλθει συμφωνία πριν την τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης. Στην διαμεσολάβηση υπάγονται υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου. Δείτε περισσότερα για ποιες περιπτώσεις υπάγονται στην Διαμεσολάβηση

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της διαμεσολάβισης πρέπει να έρθουν σε συμφωνία και τα 2 μέρη. Πολλές φορές το δικαστήριο μπορεί να προτίνει την λύση της διαμεσολάβησης.

Διαμεσολαβήτρια Κατερίνη Πιερία

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Συνήθως διαρκεί μια εργάσιμη μέρα αλλά σε περιπτώσεις , οπού υπάρχον κολλήματα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο αφού τίποτα δεν είναι δεσμευτικό. Η Διαμεσολάβηση φυσικά χρειάζεται προετιμασία νωρίτερα πριν το τελικό της στάδιο αφού ο Διαμεσολαβητή έρχεται σε επικοινωνία με τους δικηγόρους των 2 μερών οι οποίοι με την σειρά τους στέλνουν υπομνήματα  στον Διαμεσολαβητή με τις θέσεις τους.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΙΕΡΙΑ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Η κ. Χαρίκλεια Παντούλη είναι πλέον διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια εκτός από το όμιλο του ADRg και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Συμμετείχε επίσης και στο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε ο όμιλος ADRg με καλεσμένο τον εξέχοντα διαμεσολαβητή κ. Mνούκιν. Εάν θέλετε μια διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στην περιοχή της Κατερίνης , Πιερίας ή γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να μας εμπιστευθείτε καθώς η κ. Χαρίκλεια Παντούλη είναι από της πρώτες διαμεσολαβήτριες με χρόνια εμπειρία.

, , , , ,

Related Posts

Leave a Reply

*