ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Χαρίκλεια Παντούλη, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΟΥΛΕΙΑ

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 το  δικηγορικό γραφείο μας προσφέρει αποτελεσματικές και γρήγορες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις, οικογένειες και μεμονωμένα άτομα . Ο στόχος μας είναι η δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες μας μέσα από την καλή  ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουμε.  Ακόμη προσπαθούμε να απλοποιήσουμε σύνθετα προβλήματα με πολλούς νομικούς όρους που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας σε απλή  και κατανοητή σε αυτούς γλώσσα.  Πιστεύουμε ότι δουλειά μας είναι να καταλαβαίνουμε εμείς τους νόμους και να επιλύουμε τα διάφορα νομικά ζητήματα σας και όχι να σας επιφορτίζουμε με αυτά και να σας κάνουμε να μάθετε εσείς νομικές ορολογίες. Σε μια νομική διαδικασία/περιπέτεια στόχος μας ειναι εκτός από το κομάτι το νομικό να στυρίζουμε και ψυχολογικά τον πελάτη έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας και να βγεί όσο το δυνατόν αλόβητος από αυτή. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι η πλειονότητα των πελατών μας φεύγουν από εμάς ευχαριστημένοι και μας συστήνουν και αλλού !