ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Χαρίκλεια Παντούλη, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Δικηγορικό γραφείο της Χαρίκλειας Παντούλη προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε πολύ υψηλό επίπεδο ύστερα από γνώση και εμπειρία πάνω σε νομικά θέματα που έχει κατακτηθεί από την χρόνια ενασχόληση μας στον χώρο

Οι δικηγορικές/νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε εκτείνονται κυρίως στου παρακάτω τομείς:

  • Αστικό Δίκαιο [Ενοχικό, Οικογενειακό, Εμπράγματο, Κληρονομικό κλπ]
  • Εμπορικό- Εταιρικό Δίκαιο [Εμπορικές συμβάσεις, σύσταση, συγχωνεύσεις, εμπορικά σήματα κλπ]
  • Ακίνητη περιουσία [Νομική Συνδρομή σε θέματα διαχείρισης ακινήτων, έλεγχος Τίτλων για την αγορά ακινήτων , συμβάσεις για αγοραπωλησίες, μισθωτήρια κλπ]
  • Δίκαιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
  • Σύσταση και παροχή νομικών συμβουλών σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
  • Διοικητικό Δίκαιο (Ακυρώσεις Διοικητικών πράξεων, προσφυγές, αγωγές κατά Δημοσίου κλπ)
  • Διαμεσολάβηση ( Η κυρία Χαρίκλεια Παντούλη από το 2013 είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια )

Δικηγόρος με εμπειρία 30 ετών στην πόλη της Κατερίνης