ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Χαρίκλεια Παντούλη, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ποιες υποθέσεις μπορούν να επιλυθούν με Διαμεσολάβηση;

Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία για την Διαμεσολάβηση. Η κυρία Χαρίκλεια Παντούλη ως μια από τις πρώτες πιστοποιημένες Διαμεσολαβήτριες σας ενημερώνει για το που μπορείτε δηλαδή σε ποιες νομικές περιπτώσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

διαμεσολάβηση σε ποιες υποθέσεις

Ποιες διαφορές λύνονται με Διαμεσολάβηση

Με την διαμεσολάβηση λύνονται όλες οι διαφορές που άπτονται του ιδιωτικού δικαίου,  δηλαδή για παράδειγμα υποθέσεις που αφορούν τα κληρονομικά , μισθώσεις , εμπορικές συναλλαγές και κάποιο μέρος των οικογενειακών διαφορών. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δεν μπορούν να επιλυθούν με την διαμεσολάβηση υποθέσεις φορολογικού δικαίου ή υποθέσεις που έχουν να κάνουν με προσφυγή στα δικαστήρια και έκδοση δικαστικής απόφασης. Πολύ σημαντικό μερίδιο στην διαμεσολάβηση στην Ελλάδα υπάρχει στην Διαμεσολάβηση για Δάνεια των Τραπεζών

diamesolavisi pote k se poies ipothesis

Πόσο κοστίζει διαμεσολάβηση και γιατί να την χρησημοποιήσετε;

Δεν υπάρχει κάποια απόφαση που να ορίζει επακριβώς την αμοιβή ενός διαμεσολαβητή. Η προτεινόμενη αμοιβή σύμφωνα με την ΥΑ 1460/2012 είναι 100 ευρώ ανά ώρα αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται εξ αρχής και τα 2 μέρη έχουν υποχρέωση να την καταβάλλουν από μισή το κάθε μέρος. Στην Διαμεσολάβηση φυσικά εκτός από την αμοιβή του Διαμεσολαβητή υπάρχουν και οι αμοιβές των δικηγόρων που εκπροσωπούν την κάθε πλευρά που αναλαμβάνουν αντίστοιχα τα δυο αντίδικα μέρη.

Τα ωφέλη από την διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι πολλά:

 1. Γρήγορη και άμεση επίληση της διαφοράς.
 2. Εάν λυθεί κάτι άμεσα και γρήγορα έχετε μικρότερο κόστος .
 3. Γιατί η απόφαση μέσα απο τη διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει την ίδια βαρύτητα με δικαστική απόφαση.
 4. Γιατί μέσα από την διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί να βρεθεί λύση και τα 2 μέρη να συμφηλιωθούν.

πόσο κοστίζει η διαμεσολάβηση

Νομοθεσία σχετική με την Διαμεσολάβηση

Α. Ελληνική Νομοθεσία

 • Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α’ 211/16.12.2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όπως τροποποιήθηκε από με την υποπαράγραφο ΙΕ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν.4254/2014, (ΦΕΚ Α 85/7.4.2014) και Πράξεις της Νομοπαρασκευαστικής του νόμου Επιτροπής
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 4.12.2012 (ΦΕΚ Α΄237/5.12.2012) τροποποίησης του Ν. 3898/2010
 • Π.Δ. 123/2011 (ΦΕΚ Α’ 255/9.12.2011) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
 • Υ.Α. 109087/2011 (ΦΕΚ 436/14.12.2011) Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών
 • Υ.Α. 109088/2011 (ΦΕΚ Β’ 2824/14.12.2011) Διαδικασία αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών – Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών και Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις αυτού
 • Υ.Α. 107309 οικ/2012 (ΦΕΚΒ 3417/21.12.2012) τροποποίησης της Υ.Α. 109088/2011
 • Υ.Α. 1460/2012 (ΦΕΚ Β’ 13.2.2012) Καθορισμός ενδεικτικής αμοιβής Διαμεσολαβητή
 • Υ.Α. 85485/2012 (ΦΕΚ Β’ 2693/4.10.2012) Καθορισμός Παραβόλων Διαμεσολάβησης

Β. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 1. Οδηγία 2008/52/ΕΚ της 21.5.2008 Επί ορισμένων ζητημάτων της Διαμεσολάβησης σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις
 2. Οδηγία 2013/11/ΕΕ της 21.5.2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ
 3. Κανονισμός (ΕΕ) 524/2013 της 21.5.2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ)

, , , , , ,

Related Posts

Leave a Reply

*