ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Χαρίκλεια Παντούλη, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Υποχρεωτική Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Από σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2020, τίθεται σε ισχύ η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για όλες τις οικογενειακές διαφορές σύμφωνα με τον ν. 4640/2019. 

Έτσι, μια αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης καθίσταται πλέον υποχρεωτική πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο.

Η υποχρεωτική αυτή πρώτη συνεδρία είναι κάτι διαφορετικό από την υποχρέωση έγγραφης  ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση από τον δικηγόρο προς τον εντολέα του.

Η υποχρεωτική πρώτη συνεδρία στη διαμεσολάβηση οικογένεια

Η υποχρεωτική πρώτη συνεδρία στη διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, πριν από την προσφυγή στα δικαστήρια ο δικηγόρος που αναλαμβάνει μία υπόθεση , οφείλει να ενημερώνει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς εξωδικαστικά μέσα από την διαμεσολάβηση. Το έγγραφο αυτό πρέπει να φέρει την υπογραφή του δικηγόρου που ενημέρωσε και του εντολέα που ενημερώθηκε και να κατατίθεται ακολούθως στο Δικαστήριο , το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της αγωγής με τις προτάσεις. Η κατάθεση του εγγράφου είναι υποχρεωτική και μάλιστα επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή του ενημερωτικού εγγράφου σύμφωνα με τον νόμο εφαρμόζεται για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 και εντεύθεν.

Η υποχρεωτική πρώτη συνεδρία των μερών που έχουν τη διαφορά , ενώπιον ενός διαπιστευμένου διαμεσολαβητή ξεκινά  για τις οικογενειακές διαφορές από την 15η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και  για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ΄ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν αξία της διαφοράς είναι πάνω από 30.000,00€, τις διαφορές του του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  και τις διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης από την 15η Μαρτίου τρέχοντος έτους.

Ποιες οικογένειες αφορά η διαμεσολάβηση

Η υποχρεωτική πρώτη συνεδρία αφορά τις οικογενειακές διαφορές  εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ.,

Για τις ως άνω λοιπόν υποθέσεις πέρα από το ενημερωτικό έγγραφο του δικηγόρου προς τον εντολέα του για την ενημέρωση , θα πρέπει να λάβει χώρα επιπλέον υποχρεωτικά ως προστάδιο μία αρχική συνεδρία, ενώπιον ενός διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής , διαπιστευμένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετά το πέρας της υποχρεωτικής συνεδρίας συντάσσεται πρακτικό από τον διαμεσολαβητή, το οποίο υπογράφεται από τον ίδιο , καθώς και από τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, οι οποίοι παρίστανται κατά την διαδικασία υποχρεωτικά. Για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης , πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης.

oikogeniako dikeo

Στην περίπτωση που ένα μέρος , ενώ έχει κληθεί από το επισπεύδων μέρος στην διαδικασία της υποχρεωτικής πρώτης συνεδρίας δεν παρασταθεί. ο νομοθέτης παρέχει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο που θα κρίνει την υπόθεση, την επιβολή χρηματικού προστίμου που κυμαίνεται από 100€ έως 500€.

Εφόσον τα μέρη που παρασταθούν στην αρχική συνεδρία, αποφασίσουν να συνεχίσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, συντάσσεται έγγραφο συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση και ακολουθείται η διαδικασία. Εφόσον όμως τα μέρη , ή ένα από αυτά, δεν επιθυμεί τη διαμεσολάβηση και επιθυμεί την δικαστική διεκδίκηση , μπορεί να ακολουθήσει την δικαστική οδό.

 Η προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών στοχεύει  στην αποσυμφόρηση των υπερφορτωμένων δικαστικών πινακίων  και  ωφελεί τον πολίτη που επιθυμεί άμεσα την επίλυση της υπόθεσης που τον ταλανίζει. 

Εάν θέλετε κάποιο ραντεβού με την δικηγόρο δεν έχετε παρά να μεταβείτε στη σελίδα επικοινωνίας

, ,

Related Posts

Leave a Reply

*