ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Χαρίκλεια Παντούλη, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Browsing Tag τράπεζες

Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών

Από 31.12.2014 τίθεται σε ισχύ ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών. Στις 27.08.2014 και σε εκτέλεση του Ν.4224/2013 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, που συντάχθηκε more...

, ,